data-responsive="991" data-header="header-1">

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn Hưng Thịnh đổi mới và xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái bất động sản bao gồm: đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản, xây dựng, công nghệ PropTech, kinh doanh trên nền tảng số…

DỰ ÁN TRIỂN KHAI GẦN ĐÂY

SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE

Phường Long Phước, Quận 9

NEW GALAXY

Khu làng đại học, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

BIÊN HOÀ NEW CITY

Phước Tân - Tam Phước, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

HỒ TRÀM COMPLEX

Đường ven biển Hồ Tràm, Xuyên Mộc

Enter your keyword